iconfinder_square-facebook_317727.png
iconfinder_Instagram_1298747.png

ในแง่ความสวยงาม เราตั้งอยู่ในธรรมชาติมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก 

ในแง่การบริการและความสะดวกสบาย  เราเป็นแพมาตรฐานลำดับแรกๆ ที่ให้บริการยาวนานที่สุด

นี่จึงเป็นเครื่องการันตีว่า  panvaree resort ควรถูกเลือกให้เป็นที่พักสำหรับวันหยุดของท่าน