top of page
Panvaree Logo1.png
Panvaree Logo1.png
Panvaree Logo1.png

PANVAREE

HOME > BOOKING

agoda-logo-flat.png
TX-500x500.jpeg
Expedia.png
booking.com-logo-2.png

PANVAREE RESORT​

จองแพ็คเกจราคาคุ้มค่ากว่าจากเว็บไซต์โดยตรงของเรา

2 Days 1 Night

แพ็คเกจนี้รวม
 

- ที่พัก

- อาหารทุกมื้อ, เริ่มจากมื้อเที่ยงของวันแรก

- เรือรับ-ส่ง รับ เวลา 11.30 น. (เรือมีบริการฟรี 1 รอบต่อวัน)

- กิจกรรม

2 กิจกรรม สำหรับ 2 วัน 1 คืน (ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย(เขาสามเกลอ), ชมทะเลหมอกและสัตว์ป่ายามเช้า)

- เรือคายัค เบาะลอยน้ำ เก้าอี้ลอยน้ำ

- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย

- ประกันอุบัติเหตุ

ข้อมูลสำหรับทำประกันอุบัติเหตุของผู้เข้าพักทุกท่าน

1. ชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน

2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. วัน เดือน ปีเกิด

(ในกรณีแจ้งรายชื่อไม่ครบทางบริษัทถือว่าลูกค้าสละลิทธิ์)

แพ็คเกจนี้ยังไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เข้าพัก 2 วัน 1 คืน 300/ท่าน

- ค่าธรรมเนียมท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน 40 บาท/ท่าน

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจ

- รถรับส่งจากสถานที่อื่น

เวลา : เช็คอิน / เช็คเอาท์
 

เวลาเช็คอิน : 11.30 น. ที่ท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน

เวลาเช็คเอาท์ : 09.30 น. ที่รีสอร์ท


- บริการไฟฟ้าและพัดลมตลอด 24 ชม.
- บริการเครื่องปรับอากาศ

(17.00 - 09.00 น.)

แพ็คเกจนี้รวม
 

- ที่พัก

- อาหารทุกมื้อ, เริ่มจากมื้อเที่ยงของวันแรก

- เรือรับ-ส่ง รับ เวลา 11.30 น. (เรือมีบริการฟรี 1 รอบต่อวัน)

- กิจกรรม

3 กิจกรรม สำหรับ 3 วัน 2 คืน (ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทยชมทะเลหมอกและสัตว์ป่ายามเช้า, เดินป่า ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง) ทุกวันยกเว้นวันนักขัตฤกษ์

- เรือคายัค เบาะลอยน้ำ เก้าอี้ลอยน้ำ

- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย

- ประกันอุบัติเหตุ

ข้อมูลสำหรับทำประกันอุบัติเหตุของผู้เข้าพักทุกท่าน

1. ชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน

2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. วัน เดือน ปีเกิด

(ในกรณีแจ้งรายชื่อไม่ครบทางบริษัทถือว่าลูกค้าสละลิทธิ์)

แพ็คเกจนี้ยังไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เข้าพัก 3 วัน 2 คืน 500/ท่าน

- ค่าธรรมเนียมท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน 40 บาท/ท่าน

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจ

- รถรับส่งจากสถานที่อื่น

เวลา : เช็คอิน / เช็คเอาท์
 

เวลาเช็คอิน : 11.30 น. ที่ท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน

เวลาเช็คเอาท์ : 09.30 น. ที่รีสอร์ท


- บริการไฟฟ้าและพัดลมตลอด 24 ชม.
- บริการเครื่องปรับอากาศ

(17.00 - 09.00 น.)

Copyright by Panvaree Resort 2020. All Right Reserved.

bottom of page