ABOUT PANVAREE

   พันวารีย์ รีสอร์ท ก่อตั้งโดยคุณวารี ศักดา

โดยชื่อพันวารีย์นั้น หมายถึงตัวผู้ก่อตั้งที่ชื่อ"วารี" 

และ"วารี"ตามหลักภาษาไทยยังหมายถึงน้ำหรือแม่น้ำ

แต่เดิมก่อนจะเป็นพันวารีย์ รีสอร์ท คุณวารีเริ่มจากการทำแพไม้ไผ่เล็กๆภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน

แล้วจีงเปลี่ยนรูปแบบจากแพไม้ไผ่มาเป็นรีสอร์ทที่มีความสะดวกสบายและทันสมัยในปัจจุบัน

กว่า 6 ปี (พ.ศ.2556) ที่ก่อตั้งพันวารีย์ รีสอร์ท

เราได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

พันวารีย์ รีสอร์ท ขอขอบคุณทุกการติดตาม ทุกแรงใจ เราจะพัฒนารูปแบบการบริการ

เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดตามความคาดหวังของลูกค้าทุกท่านตลอดไป

 

 

 

ผ่อนคลาย และปล่อยตัวเองไปกับธรรมชาติที่สวยงาม

See what these guests did on their stay at Panvaree Resort.

สอบถามเพิ่มเติม

Stay in a place that brings you nature and luxury you deserve.

iconfinder_square-facebook_317727.png
iconfinder_Instagram_1298747.png

ในแง่ความสวยงาม เราตั้งอยู่ในธรรมชาติมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก 

ในแง่การบริการและความสะดวกสบาย  เราเป็นแพมาตรฐานลำดับแรกๆ ที่ให้บริการยาวนานที่สุด

นี่จึงเป็นเครื่องการันตีว่า  panvaree resort ควรถูกเลือกให้เป็นที่พักสำหรับวันหยุดของท่าน