ประกาศ

ตั้งแต่ประมาณวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา แพพันวารีย์รีสอร์ทได้สังเกตุพบพฤติกรรมการแสดงผลข้อมูลต่างๆ ทางโลกออนไลน์ที่มีความผิดปกติ อาทิเช่น  บัญชีทางการเเงิน paypal ได้ถูกโจรกรรม  จนในที่สุด  เมือต้นเดือน พค นี้ มีการโจรกรรม www.panvaree.com ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการติดต่อระหว่างท่ารนกับเรา รวมถึงมีการโจรกรรมบัญชีจดหมายอิเลกโทรนิก หรือ อีเมลน์คือ  panvareeresort@hotmail.com และ panvareechanel@gmail.com จึงขอเรียนประกาศเพื่อทราบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยเราพยายามแก้ไข้อย่างรวดเร็วที่สุดจึงขอเรียนแจ้งเพื่อยกเลิกช่องทางการติดต่อดังกล่าว ขอแจ้งช่องทางติดต่อเราใหม่ที่  email   info@panvarreechiewlarn.coms  หรือ   โทร 081 - 532 -4567 

ขออภัยในความไม่สะดวก

ผู้บริหารแพพันวารีย์

24 พค 2563

            ตั้งแต่ประมาณวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา แพพันวารีย์รีสอร์ทได้สังเกตุพบพฤติกรรมการแสดงผลข้อมูลต่างๆ ทางโลกออนไลน์ที่มีความผิดปกติ อาทิเช่น  บัญชีทางการเงิน paypal ได้ถูกโจรกรรม  จนในที่สุด  เมือต้นเดือนพฤษภาคม นี้ มีการโจรกรรม

 

                                             www.panvaree.com  

        ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการติดต่อล่าสุดมีการโจรกรรมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลคือ                     

 

              panvareeresort@hotmail.com และ panvareechanel@gmail.com

   

          จึงขอเรียนประกาศเพื่อทราบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยเราพยายามแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุดจึงขอเรียนแจ้งเพื่อยกเลิกช่องทางการติดต่อดังกล่าว ขอแจ้งช่องทางติดต่อเราใหม่ที่  email 

 

                                                                  .....info@panvareechiewlarn.com  หรือ 

 

                                       โทร 081 - 532 -4567  090-991-5995

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

ผู้บริหารแพพันวารีย์

24 พค 2563