top of page
Panvaree Logo1.png
Panvaree Logo1.png
Panvaree Logo1.png

PANVAREE

HOME > 2 DAYS 1 NIGHT

2 Days 1 Night

แพ็คเกจนี้รวม
 

- ที่พัก

- อาหารทุกมื้อ, เริ่มจากมื้อเที่ยงของวันแรก

- เรือรับ-ส่ง รับ เวลา 11.30 น. (เรือมีบริการฟรี 1 รอบต่อวัน)

- กิจกรรม

2 กิจกรรม สำหรับ 2 วัน 1 คืน (ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย(เขาสามเกลอ), ชมทะเลหมอกและสัตว์ป่ายามเช้า)

- เรือคายัค เบาะลอยน้ำ เก้าอี้ลอยน้ำ

- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย

- ประกันอุบัติเหตุ

ข้อมูลสำหรับทำประกันอุบัติเหตุของผู้เข้าพักทุกท่าน

1. ชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน

2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. วัน เดือน ปีเกิด

หลังจากการจองเสร็จสิ้น โปรดส่งรูปถ่ายของบัตรประชาชนหรือหน้าหนังสือเดินทางมาที่

LINE : panvaree_resort หรือ sale@panvaree.com

(ในกรณีแจ้งรายชื่อไม่ครบทางบริษัทถือว่าลูกค้าสละลิทธิ์)

แพ็คเกจนี้ยังไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เข้าพัก 2 วัน 1 คืน 300/ท่าน

- ค่าธรรมเนียมท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน 40 บาท/ท่าน

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจ

- รถรับส่งจากสถานที่อื่น

เวลา : เช็คอิน / เช็คเอาท์
 

เวลาเช็คอิน : 11.30 น. ที่ท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน

เวลาเช็คเอาท์ : 09.00 น. ที่รีสอร์ท


- บริการไฟฟ้าและพัดลมตลอด 24 ชม.
- บริการเครื่องปรับอากาศ

(17.00 - 09.00 น.)

  • Call02
  • Facebook02
  • Line02
  • Instagram02
  • Youtube02
bottom of page